Update Project Voedsel productie

Doneer

IBAN: NL04 BUNQ 2087 3925 60

tnv: Mark Oliemans

 
Update Juli 2023

Er wordt de eeuwenoude methode van “shifting cultivation” gebruikt. Hierbij wordt een stukje bos van ongeveer 1 ha door mannen gekapt, in brand gestoken en klaargemaakt voor de vrouwen om te bewerken. De eerste twee jaren is voornamelijk voor de productie van “hoogland” rijst en cassave. Ook diverse groenten voor eigen consumptie worden verbouwd. Na twee jaar raakt de grond uitgeput voor rijst productie, maar kunnen er nog wel aardvruchten geteeld worden. Na het derde jaar wordt het stuk grond een jaar of tien met rust gelaten om te herstellen. Ondertussen is een ander plotje gereed gemaakt om verbouwd te worden. Hier wordt weer eerst rijst en cassave geteeld. Bij elkaar is in dit geval zo’n 10 ha in diverse stadia van ontwikkeling ter beschikking.

In het geval van de vrouwengroep is de grootte van het te verbouwen areaal afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare tijd die de leden van Mujé Kakiti hebben voor het beheer van de kostgrond. Ze hebben besloten al hun tijd gezamenlijk in dit landbouw project te steken en daardoor is een groter areaal dan 1 ha in gebruik. 

Op de kostgrond zijn voor eigen consumptie aardvruchten geplant zoals bataat, taro knollen en zoete cassave voor het maken van meel en cassave brood, daarnaast rijst en een paar groenten. Voor de verkoop is de helft van het plotje geplant met bittere cassave voor de productie van kwak en ongeveer een kwart met rijst voor de markt.

Berekening Kwak productie op jaarbasis, waarbij het verkocht wordt in Paramaribo per emmer van 25 kg.
Omzet: 600 emmers van 25 kg à SRD 3500 SRD 2.100.000
Kosten: verwerkingskosten SRD     20.000
Transportkosten (boot + bus) SRD   180.000
Onderhoud afschrijving machine SRD     10.000
Totaal kosten SRD       210.000
Rest = omzet minus kosten: SRD 2.100.00 minus SRD 210.000 = SRD 1.890.000 per jaar (afgerond € 47.000 bij wisselkoers SRD 40  voor €1,-)
Per persoon (12 leden) is dat SRD 157.500 per jaar

Het eerste jaar zal het verstrekte micro krediet terugbetaald worden. Kosten afbetaling micro krediet SRD 45.000.
Onderzocht wordt verder of het de moeite waard is om ook de distributie van de kwak te verzorgen en het in Paramaribo te verkopen per zak van 1 kg voor SRD 200.

Dit levert het volgende financieel overzicht:
Meerwaarde omzet 15.000 kg  à SRD 200 per kg = SRD   3.000.000
Extra kosten: aanschaf verpakking materiaal SRD   120.000
verwerking SRD     50.000
onderhoud en afschrijving machine SRD     10.000
transport 15.000 zakjes van 1 kg SRD   150.000
distributie Paramaribo SRD   250.000
totaal kosten   SRD   580.000

Meerwaarde = SRD 2.420.000
Op papier zien deze cijfers er klinkend uit. Proefondervindelijk wordt overwogen of het in de praktijk de moeite waard is vele uren in deze extra activiteit te steken.

De eerste fase van het traject voedselvoorziening ziet er veelbelovend uit.
Ook wordt bekeken, middels een proef, of industriële hennep een optie is om commercieel te gaan exploiteren. Deze proef wordt uitgevoerd door de landbouw coöperatie Totomboti met hulp van Pantanova en Wageningen University & Research. De coöperatie bestaat uit mannen uit Pikin Slee, een benedenstrooms dorp waar goede contacten mee zijn. Dit kan een nieuw project gaan worden die Stichting Mallek ondersteunt.  

Hoogland rijst blijft primair voor eigen consumptie, al wordt er in Paramaribo twee keer zoveel voor betaald als de gangbare rijst uit het laagland. De hoeveelheid geproduceerde rijst in het binnenland is helaas onvoldoende om er een commerciële draai aan te geven.

Het tweede traject, met de bouw van een werkplaats, wacht nog op financiële ondersteuning. Hiervoor is ongeveer € 3.000 nodig. In de herfst of winter zal door Stichting Mallek een aparte actie, waarschijnlijk een hardloop tocht, georganiseerd worden met als thema “Buly da Langu”, vertaald betekent dat “Bewegen voor Langu”.

Doneer

IBAN: NL04 BUNQ 2087 3925 60

tnv: Mark Oliemans

Scroll naar boven