Elektra 24/7 Langu

Bouw mini waterturbine en aanleg elektra leiding
Organisator: op te richten coöperatie of energiebedrijf

Om de energie touwtjes in eigen handen te hebben wordt gedacht aan een mini waterturbine onder eigen beheer. Eventueel in combinatie met het zonnepanelen project van de overheid.

Geschat budget: € 60.000

Financiering: Micro-krediet in delen, terugbetaling aan Stichting Mallek Ontwikkelingsprojecten middels verrekening aansluitkosten door afnemers.

Doneer

IBAN: NL04 BUNQ 2087 3925 60

tnv: Mark Oliemans

Click here to display content from Google Maps.
Learn more in Google Maps’s privacy policy.

Plaatje afkomstig van website https://www.turbulent.be/

Mini waterturbine

Elektra is dagelijks van 18 tot 24 uur aanwezig middels een diesel generator, helaas is de generator regelmatig buiten dienst. Dit is een dienst die gratis door de centrale overheid geleverd wordt. De twee knelpunten zijn het niet 24/7 beschikbaar zijn en de afhankelijkheid van de centrale overheid voor onderhoud aan de generator en benodigde diesel. 

Op het ogenblik zijn er benedenstrooms een paar dorpen waar een gratis zonnecollectoren project loopt. Dit klinkt aantrekkelijk, maar hieraan kleven nadelen. Allereerst zijn ze voor onderhoud en reparatie afhankelijk van de centrale overheid die financiële problemen kent. Expertise is vaak niet lokaal aanwezig. Bij defect raken van accu en zonnepaneel is er een afvalprobleem. Gangbaar is dat er tijdens verkiezingen politieke partijen een verkiezingsactie doen, om vervolgens na de verkiezingen geen vervolgacties uit te voeren. Om deze nadelen op te kunnen vangen wordt er gedacht aan 24/7 elektra opwekking middels een mini waterturbine.

Het onderhoud aan de waterturbine is relatief simpel en kan door lokaal personeel uitgevoerd worden. Ook eventuele reparaties kunnen direct lokaal opgelost worden. Nadeel is dat een geschikte locatie voor de waterturbine op ongeveer 7 km van de dorpen verwijderd zal zijn. Voor de levering van elektra zijn aansluit-, onderhoud- en verbruikskosten verbonden.

Huidige situatie algemeen

Aan de Gran Rio (boven Surinamerivier) ligt een groep afgelegen Saamaka dorpen. In een notendop karakteriseert het gebied als volgt: steun van overheid is minimaal, Kapiteins hebben de officiële leiding, er zijn een medische zending en een paar scholen.

Lijst met aanwezige elektronische producten:

  • Verlichting
  • Hout werkplaatsen met diverse apparaten
  • Diepvriezers

Coöperatie of elektrabedrijf

De mini waterturbine en elektrische kabels worden eigendom van een lokaal te vestigen bedrijf of een coöperatie. Deze keuze zal in overleg met de mensen in de regio besproken worden.

Aanleg elektrakabels

Om de afstand tussen waterturbine en de dorpen te overbruggen zal een dure elektra kabel aangelegd moeten worden. Ook zal aan transformatoren, met huisjes, gedacht moeten worden. Langs het traject liggen diverse kostgronden die eventueel van elektriciteit kan worden voorzien.

Onderzoek

Dit project behoeft gedegen technisch en financieel onderzoek, waarbij de invalshoek gericht moet zijn op:

  • duurzaamheid
  • kwaliteit turbine, kabels en randapparatuur
  • eenvoudig ontwerp en onderhoud

.

Video

Geschat budget: € 60.000

Financiering: Micro-krediet in delen, terugbetaling aan Stichting Mallek Ontwikkelingsprojecten middels verrekening aansluitkosten door afnemers.

Doneer

IBAN: NL04 BUNQ 2087 3925 60

tnv: Mark Oliemans

Scroll naar boven